Waterschap Hollandse Delta

Type opdracht
Europees aanbestedingstraject
Pijler
Operations
Omschrijving

Waterschap Hollandse Delta (WSHD) zorgt in de regio onder Rotterdam voor stevige dijken en duinen, voor het zuiveren van afvalwater en voor schoon water in de watergangen, zoals sloten en plassen. In natte tijden gaat het waterschap overstromingen tegen. In droge perioden zorgt het waterschap voor voldoende water in singels, sloten en plassen.

FGB is gevraagd om het Europese aanbestedingstraject voor het waterschap te begeleiden. WSHD heeft met één hoofdkantoor (9.000 m2), 21 rioolwaterzuiveringsinstallaties, 2 steunpunten, 5 werven en nog 79 (kleine) buitenlocaties verspreid over een gebied van in totaal 102.400 hectare grond aanzienlijk veel locaties welke dagelijks of periodiek schoon gemaakt moet worden.

Waar in het verleden de schoonmaakdienstverlening bij 3 verschillende partijen was ondergebracht had het Waterschap de wens om dit tot één dienstverlener terug te brengen.

Door een goede samenwerking heeft FGB de voorbereidingsfase, aanbestedingsprocedure en de implementatiefase tot een mooi resultaat kunnen brengen en is een partner geselecteerd, waarbij de dienstverlening op het hoofdkantoor van inspanningsgerichte schoonmaak naar resultaatgerichte schoonmaak is gebracht.

“Door goed te luisteren naar de behoefte van de klant en op een juiste manier samen te werken met je stakeholders kan je tot mooie resultaten komen. Voor de komende jaren staat er nu een schoonmaakdienstverlener welke uitstekend past in het profiel van het Waterschap. Kwaliteit, partnerschap en innovatie zijn de uitgangspunten welke mooi zijn samen gekomen. FGB kan dan ook terugkijken op een geslaagd begeleidingstraject.”

Jasper de Gans (projectmanager FGB)

Evides

Type opdracht
FM Acadamy traject
Pijler
Development
Omschrijving

Evides Waterbedrijf levert 24 uur per dag 365 dagen per jaar, veilig, schoon én smakelijk drinkwater aan 2,5 miljoen klanten en het bedrijfsleven in Zeeland, het zuidwesten van Zuid-Holland en de Brabantse Wal. Daarnaast biedt Evides industriewaterdiensten op maat aan grote industriële klanten in onder meer Nederland, België en Duitsland. Evides Waterbedrijf is in handen van publieke aandeelhouders (gemeenten en provincie).

Eind 2015 is Ruben Huisman, medewerker project & accountmanagement Facilitair bij Evides, gestart met de FM Academy en heeft deze in april 2018 met goed resultaat afgerond. Een bewogen traject die ditmaal net iets langer duurde dan gepland maar Wim IJsselstijn, (Facilitair Manager Evides) leidinggevende van Ruben is blij met de resultaten. Niet alleen inhoudelijk maar ook qua persoonlijkheid is Ruben gegroeid de afgelopen 2 jaar, hetgeen zijn functioneren zowel binnen als buiten Evides ten goede komt.

Quote van Ruben:

“De FM Academy was een leuk en interessant traject door de waardevolle vakinhoudelijke kennis die ik op heb gedaan. Het meest waardevolle was de intensieve samenwerking met vakgenoten en een ervaren coach. Dat zorgde namelijk voor de perfecte condities om mezelf op persoonlijk vlak te ontwikkelen. ”

 

HVC Groep

Type opdracht
Inrichten van een professionele facilitaire organisatie
Pijler
Operations
Omschrijving

HVC is verantwoordelijk voor het duurzaam afvalbeheer van haar aandeelhouders. Daarnaast produceert HVC duurzame energie. Deze energie leveren zij aan gemeenten, waterschappen, bedrijven en particulieren. Verder ondersteunen zij bij maatregelen om lokaal te verduurzamen.

Als gevolg van fusies was er bij HVC sprake van een aantal decentrale facilitaire afdelingen. FGB heeft een concreet actieplan opgesteld, met als doel HVC te transformeren naar een centrale professionele  facilitaire organisatie. FGB heeft gedurende deze transformatie diverse rollen vervult zoals:

  • het tijdelijk (ad interim) vervullen van diverse facilitaire managementfuncties;
  • ondersteuning bij het inrichten en veranderen van de facilitaire organisatiestructuur;
  • het aanbesteden van diverse facilitaire diensten;
  • inrichting van professioneel contract- en leveranciersmanagement;
  • de implementatie van een Servicedesk en FMIS;
  • het uitvoeren van NEN-2767 inspecties en het opstellen van gebouwendossiers en MJOP’s.

SABIC

Type opdracht
Outsourcing Facilitair Bedrijf
Pijler
Solutions
Omschrijving

Onze Solutions managers  hebben fanatiek gewerkt aan dit mooie outsourcingstraject. Voordat SABIC deze stap kon maken, was er een business case nodig. Om daar heldere data voor te krijgen was er naar mening van SABIC een onafhankelijke partij nodig die hen daarbij kon helpen. Ook in de eventuele keuze voor een leverancier in de toekomst had SABIC een neutrale partij nodig om hen te begeleiden en die vonden zij in FGB Facility Group.

FGB heeft de transitie van de FM-organisatie van SABIC begeleid. De basis daarvan lag in het opstellen van een business case om de huidige situatie in kaart te brengen. In de business case van FGB is aangegeven welke resultaten er kunnen worden bereikt en welke optie het best passend is voor de dienstverlening in Bergen op Zoom. Op basis van die business case is in samenwerking met SABIC een Request For Proposal (RFP) opgesteld. Deze RFP is in de markt gezet en er is vervolgens een aantal dialoogsessies georganiseerd om de partijen goed te leren kennen en een goed gevoel te krijgen bij een nieuwe partner. Uiteindelijk is zo de best passende partner gekozen voor SABIC.

Havenbedrijf Moerdijk

Type opdracht
Professionaliseren facilitaire afdeling + BREEAM certificering
Pijler
Operations
Omschrijving

De facilitaire afdeling van Het Havenbedrijf Moerdijk wilde de dienstverlening verder ontwikkelen naar een 5-sterren Excellence-concept. Een projectmanager van FGB Facility Group heeft zo’n 3,5 jaar de rol van Strategisch Facility Manager  vervuld. Zij is gestart met het opstellen en implementeren van een Facilitair beheer- & beleidsplan. Hierin staat de ontwikkeling om uiteindelijk te groeien naar een 5-sterren Excellence-concept centraal. Alle aspecten zijn meegenomen. Denk aan het leveranciersmanagement van de diverse diensten, onderhoud en beheer van de gebouwgebonden installaties en het implementeren van een hospitality-concept binnen het Facilitair Team.

Na de implementatie is het project over gegaan in beheer en ondersteunt de Strategisch FM’er de Facilitaire afdeling op het gebied van contract- & leveranciersmanagement, financiën en alle lopende zaken.

Daarnaast hebben zij in 2016 het certificeringstraject voor BREEAM-in-use begeleid en uitgevoerd voor Asset, Beheer en Gebruik. Dit heeft geresulteerd in een score “Very Good”.

Mace Macro

Type opdracht
Werving & selectie
Pijler
Recruitment
Omschrijving

Mace Macro is een internationaal opererende Facility Management provider (onderdeel van Mace Group). FGB heeft met succes twee werving & selectie opdrachten vervuld voor een nieuw samen te stellen team voor een nieuw account van Mace Macro.

FGB heeft een Facility Manager gevonden verantwoordelijk voor Nederland, België en Groot-Brittannië en een Facilitair Coördinator voor België.

“Vooral de korte lijnen en het persoonlijke contact zijn voor ons redenen om te kiezen voor FGB”, aldus Sabbas Smits (Accountmanager bij Mace Macro)

Havenbedrijf Moerdijk

Type opdracht
Begeleiden restyling kantoor Havenbedrijf Moerdijk
Pijler
Operations
Omschrijving

Op 1 januari 2017 is het Havenschap Moerdijk verzelfstandigd naar het Havenbedrijf Moerdijk. Om de uitstraling van het pand aan te laten sluiten op de nieuwe identiteit, ambities, uitgangspunten en het Excellence concept heeft het Havenbedrijf besloten het pand te laten restylen. Het nieuwe ontwerp is gemaakt door een interieurarchitect.

Aan FGB is gevraagd om de verbouwing in zijn totaliteit te begeleiden. De verbouwing is gefaseerd uitgevoerd zodat het pand in gebruik kon blijven. Alles is tot in detail geregeld door onze Projectmanager. Van planning- en budgetbewaking, tot het aanbesteden van meubilair en het aansturen van de installateur voor het aanpassen van de klimaatinstallatie na een nieuwe ruimte indeling.

CBRE GWS

Type opdracht
Diverse opdrachten, voor diverse accounts
Pijler
Operations
Omschrijving

De afgelopen jaren hebben wij een aantal interim opdrachten uitgevoerd voor CBRE Global Workplace Solutions. CBRE is erg tevreden over de inzet van FGB en vragen ons regelmatig om hen te ondersteunen op diverse opdrachten en/of projecten.

Arup

Type opdracht
Inrichten van een professionele facilitaire organisatie
Pijler
Solutions
Omschrijving

Arup is een vermaard ingenieursbureau dat wereldwijd in 34 landen werkzaam is met ruim 14000 personen. Arup beheerst alle technische disciplines en werkt al ruim 70 jaar vanuit de principes die Ove Arup, een van de grootste ingenieurs-filosofen van de twintigste eeuw, als basis legde voor zijn bedrijf. Deze principes hebben onder andere te maken met duurzaamheid, leefbaarheid en onafhankelijkheid.

In Nederland is Arup gevestigd in Amsterdam en zijn 330 mensen actief in projecten door het hele land. De hoofdvestiging in Amsterdam is de uitvalsbasis voor 230 medewerkers. Het bedrijf is in korte tijd gegroeid naar deze omvang. Door de toenemende druk op het primaire proces was het wenselijk de ondersteunende diensten een betere plek te geven in de organisatie.
Bij Arup heeft FGB de piketpalen geslagen voor verdere ontwikkeling en professionalisering van de afdeling facilities. Vanuit de dagelijkse operatie zijn concrete verbeteringen en veranderingen doorgevoerd, waarmee de afdeling de dienstverlening naar de collega’s kon vergroten.

FGB heeft de afdeling begeleid in aanscherping en verfijning van haar regierol, de implementatie van inkoopbeleid en de uitrol van een servicedesk. Daarnaast vervulde FGB de rol van manager van de afdeling en heeft FGB diverse projecten op het gebied van huisvesting en inkoop opgepakt.

SDW Zorg

Type opdracht
Advies en implementatie professioneel inkopen
Pijler
Operations
Omschrijving

SDW is een zorgorganisatie gericht op het ondersteunen van kinderen, jongeren, zelfstandige volwassenen met een beperking en gezinnen. SDW biedt verschillende soorten begeleiding, waarbij gekeken wordt welke begeleidingsvorm bij de specifieke cliënt past. SDW richt zich op ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking en zijn of haar omgeving. De ondersteuning wordt geboden via zowel intramurale als extramurale zorg met als motto “Leven zoals jij dat wilt”.

 

Eind 2016 heeft FGB een adviesrapport gepresenteerd inzake de opzet van professioneel inkopen. Als vervolg op dit rapport is FGB begin 2017 gestart met het implementeren van de stappen die beschreven zijn in het adviesrapport “In de startblokken – Professioneel inkopen binnen SDW zorg”. Hierbij zijn onder andere de volgende deelprojecten uitgevoerd:

  • Het opstellen van een nieuw inkoopbeleid voor SDW.
  • Het implementeren van de modules Contractbeheer en Inkoop binnen ProActive.
  • Het opstellen van procedures en werkinstructies m.b.t. het inkoopproces.

 

Word jij partner van FGB Facility Estate?

Jij bent op zoek naar duurzame oplossingen voor simpele of complexe facilitaire vraagstukken. Je wilt continuïteit in jouw bedrijfsvoering of juist een externe frisse blik. De behoefte ligt bij een partner die niet alleen deskundig en ervaren is, maar ook onafhankelijk en proactief. Eentje die goed kan inhaken op wat er speelt binnen jouw bedrijf en jouw business begrijpt. Een partner die betrokkenheid toont in woorden en daden. Jij vraagt om een facilitaire expert en wij leveren conform jouw behoeften!