FM Academy 2017 is wederom succesvol afgerond!

November 2015 is de 3e editie gestart van de FM Academy binnen FGB Facility Group. Ditmaal met 4 deelnemers die een intensief traject hebben doorlopen met 4 theoretische modules, 4 modules competentie- en vaardigheidstrainingen door Mariska Meinsma en een mooie eindopdracht voor TeamUp (samenwerking tussen Warchild, Unicef en Save the Children). Daarnaast hebben de deelnemers ook nog diverse andere trainingen gevolgd zoals “de kunst van het loslaten”, zakelijke etiquette training met Anne-Marie van Leggelo, training met paarden en nog een aantal. Ook dit jaar waren de deelnemers weer welkom bij unieke locaties en opdrachtgevers zoals TATA Steel, De Volksbank Utrecht, Salesforce en vele anderen.

We zijn er weer in geslaagd om in samenwerking met diverse specialisten uit de markt invulling te geven aan de theoretische modules waarbij de focus lag op interactie tussen spreker en deelnemers. Naast het bijwonen van de trainingen werden de deelnemers gevraagd om zich via huiswerkopdrachten alvast te verdiepen in het onderwerp en vanuit eigen perspectief gestelde vragen te beantwoorden.

De modules met betrekking tot competentie- en vaardigheidstrainingen werden in groepsverband of 1 op 1 sessies gegeven waarbij gebruik werd gemaakt van casussen uit de eigen (werk)omgeving.

Hierdoor werd een realistisch en herkenbaar beeld geschetst en handvatten gegeven om de geleerde methodieken direct toe te passen. Aan het begin van de opleiding hebben de studenten een persoonlijkheidstest gedaan welke door henzelf en mensen uit de directie omgeving is ingevuld. Dit gaf een goed beeld op welk niveau de studenten zich bevonden en welke competenties verder konden ontwikkelen. Het persoonlijk ontwikkelingsplan was een levend document waarin de voortgang werd bijgehouden en de planning werd bewaakt. Ook deze keer hebben alle studenten zich enorm ontwikkeld binnen de (gestelde) competenties en hebben een plan uitgezet voor de komende jaren.